Tag: War

सिक्कीम भारतात सामील कसा झाला? भाग ३: सिक्कीमचं नामग्याल दांपत्य

महाराणी – ग्यालामो साहिबा पण काही कमी नव्हत्या. तिने नामग्याल घराण्यातर्फे प्रसिद्ध होणाऱ्या बुलेटीन ऑफ तिबेटोलोजी ह्या द्विवार्षिकात एक लेख ...